Eestimaa õigeusu pühakojad

Haapsalu Maarja Magdaleena (Neeva Aleksandri) kirik

Panoraamid:

  

 

Ehitamise aeg: 1896 - 1897. Ümberehitatud 1899 - 1900 arhitekt Krassovski projekti järgi.
Remont tehtud 2001. a-l.

Kiriku pühitsemine: 6. juuli 1897. Peale remonti kiriku pühitses 4. augustil 2001. aastal Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Kornelius

1836. aastal avati Haapsalus (Hapsalis) iseseisev Kolmainu kogudus. Esimene puust õigeusu kirik ehitati 1756. aastal linnas korteris olevate sõjaväelaste jaoks. 1825. aastast hakkas Haapsalus suvitama keiserlik perekond õukondlaste ja arvuka teenijaskonna saatel. Sellega seoses tekkis vajadus uue kiriku järele, mille nurgakivi pühitseti Pühale Kolmainusele 1845. aasta juulis. Kirik ehitati vabatahtlike annetuste ja riigikassast eraldatud summade eest.

Kirik pühitseti 21. juulil 1852 troonipärija suurvürst Aleksander Nikolajevitši abikaasa suurvürstinna Maria Aleksandrovna isiklikul osavõtul. Suurvürstinna avaldas soovi, et kirik pühitsetaks tema taevase eestkostja Magdala püha apostlisarnase Maarja auks. Tänu keisrite Nikolai I-e, Aleksander II-e ja Aleksander III-a ning kesriperekonna liikmete ja eraisikute rikkalikele annetustele polnud kirikul puudust ei rõivastest ega teenistustarvetest.

Telkkatusega kivist pühakoda oli talviti väga külm. 1896. aastal otsustati koguduseliikmete algatusel ehitada ka kalmistule väike kabel, mis pühitseti Neeva püha õigeusulise vürsti Aleksandri auks 6. juulil 1897. Aastatel 1899-1900 rekonstrueeriti see arhitekt Krassovski projekti järgi kirikuks.

XX sajandi 50-ndatel aastatel, kui kiriku esipreestriks oli isa Vjatšeslav Jakobs, pandi kirikusse sisse elekter ja ehitati ahi, mis võimaldas toimetada jumalateenistusi ka talvisel ajal.

1962. aastal, kui nõukogude seaduste järgi ei tohtinud kogudustel olla juurdekuuluvaid (abi)kirikuid, Neeva Aleksandri kirik suleti ning selle vara anti üle Kiviõli Jumalaema Kaitse pühakojale.

1964. aastal suleti Maarja Magdaleena kirik, kogudus sai aga kasutamiseks Neeva Aleksandri kiriku.

1994. aastal jagunes kogudus Moskva ja Konstantinoopoli patriarhaadi poolehoidjaiks. Praegu tegutseb Maarja Magdaleena kirikus Konstantinoopoli patriarhaadi, Neeva Aleksandri kirikus aga Moskva patriarhaadi alla kuuluv kogudus.

4. augustil 2001, pärast altari kapitaalremonti, pühitses Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Kornelius Neeva Aleksandri kiriku piiskopi korra järgi.

 

Aadress: Surnuaia 16-3, 90504 Haapsalu

 tagasi nimekirja

Pühakodade asukohakaart

Üles