Eestimaa õigeusu pühakojad

Kiviõli Jumalaema Kaitsmise kirik

Panoraamid:

  

 

Ehitamise aeg:  Hoone püstitati katoliku kirikuks. Oigeusu kogudus asus sellesse hoonesse 1940. aastal

Kiriku pühitsemine:  22. juulil 1995 Tallinna ja kogu Eesti peapiiskopi Korneliuse poolt

Kiviõli Jumalaema Kaitse kirik organiseeriti 1920. aastal puumajas, kus paiknes ka kool, mistõttu jumalateenistuste ajaks tuli koolipingid kokku lükata. Kuni 1944. aastani kuulus kirik Jõhvi koguduse alla, ehkki sel olid ka oma vaimulikud – preester Nikolai Beljajev (teenis 1923-25 ja 1932-46) ja ülempreester Vladimir Bõstrjakov (teenis 1925-32). 1940. aastal võeti õigeusklikelt nende puumaja ära ning kogudus oli sunnitud kolima katoliku kiriku hoonesse. Sama saatus tabas ka luteri kogudust. Ajapikku lõpetas katoliku kogudus oma tegevuse, õigeusklikud ja luterlased teenisid aga hoones kordamööda.

1962. aastal seati pühakojas üles suletud Haapsalu Neeva Aleksandri kiriku ikonostaas.

Ööl vastu 24. juunit 1972 kirik süüdati, kuid tänu esipreester Karp Tintsi ja koguduseliikmete jõupingutustele taastati see väga lühikese ajaga.

12. septembril 1972 sooritas metropoliit Aleksi (praegune Moskva ja kogu Venemaa patriarh) veepühitsusteenistuse ning piserdas jumalakoja üle pühitsetud veega.

22. juulil 1995, pärast seda kui luterlased olid hoonest lahkunud, pühitses peapiiskop Kornelius kiriku uuesti.

 

Aadress: Piiri 2, 43125 Kivioli, Ida-Virumaa

 tagasi nimekirja

Pühakodade asukohakaart

Üles