Eestimaa õigeusu pühakojad

Nina Jumalaema Kaitsmise kirik

Panoraamid:

  
   

 

Ehitamise aeg: 1824 - 1828 (arhitekt Jakobson)

Kiriku pühitsemine: 5. november 1828

Kőrvalaltarid: Parempoolne kőrvalaltar pühitsetud 1917. aastal püha Nikolause auks. Vasakpoolse kőrvalaltari pühitses 14. detsembril 1926. aastal Narva ja Irboska ülempiiskop Jevsevi (Grozdov) Inimkäteta Tehtud Pühakuju auks

Õigeusu pühakoja avamine Nina külas oli seotud vanausuliste laia levikuga Peipsi järve kaldal Mustvee ja Kallaste kandis. Vene elanikkond ilmus siiakanti XVII sajandi lõpul. Põhiliselt olid need Venemaalt põgenenud vanausulised, kes toetasid Feodossi suunda ning otsisid pääsemist Vene impeeriumi võimude tagakiusamiste eest. Pühima Sinodi määrusega 21. jaanuarist 1824 avati Nina külas kui Peipsi-äärse piirkonna keskuses õigeusu kogudus ning anti luba kirikuehitusega algust teha. Sinodi ülemprokuröri Nina küla kirikuehitust puudutava ettekande servale kirjutas keiser Aleksander I resolutsiooni: “Nii olgu. Aleksander”.

8. aprillil 1824 asetati Jumalaema Kaitse kivikiriku nurgakivi maatükile, mille oli kinkinud kohalik suurmaaomanik paruness Stackelberg, kes annetas ehituseks ka 1000 rubla ja 20 000 tellist. Kiriku projekti töötas välja Pihkva arhitekt Jabson, ehitust juhtis aga riigikassa vahenditest töödeülem Jefimi Rumbaltsev. Ehitust toetasid ka vabatahtlikud annetajad, kelle hulgast võis leida isegi kohalikke luterlastest mõisnikke, ja see läks maksma peaaegu 35 000 rubla. XVIII sajandi ikonostaasi annetas kirikule Pihkva, Liivimaa ja Kuramaa piiskop Mefodi (Pišnjatševski). Kirik pühitseti 5. novembril 1828.

Pühakoda seisab kaugele järve ulatuval kõrgel neemel, millest tuleneb ka aleviku nimi – Nina, ning hakkab juba kaugelt silma. See on alati olnud pühaks majakaks meremeestele, kes viibivad rahutu Peipsi järve vetel. Seepärast ongi see pühakoda pärimuse järgi pühendatud ristirahva Jumaliku Eestkostja Kaitsele.

XX sajandi algul laiendati pühakoda oluliselt kõrvalaltarite juurdeehituse arvelt. Vasak kõrvalaltar pühitseti 1917. aastal püha piiskop Nikolaose auks ning selle ikonostaasi kirjutas ja paigaldas meister F. Rookso. Parema altari pühitses Käteta Tehtud Pühakuju auks 14. detsembril 1926 Narva ja Irboska ülempiiskop Jevsevi (Grozdov).

 

Aadress: 60201 Nina, Alatskivi vald, Tartumaa

 tagasi nimekirja

Pühakodade asukohakaart

Üles