Eestimaa õigeusu pühakojad

Sillamäe Jumalaema Kaasani Ikooni kirik

Panoraamid:

  

 

Kiriku pühitsemine: 29. juulil 1995 Tallinna ja kogu Eesti peapiiskopi Korneliuse poolt

XIX sajandi lõpul tekkis praeguse Sillamäe linna asukohale suvitusrajoon, mis sai Peterburi intelligentsi hulgas väga populaarseks. Pealinna suvitajad algatasidki mõtte rajada alevikku õigeusu kirik. Riia ja Miitavi ülempiiskopi Arseni (Brjantsev) õnnistusel loodi ehituskomitee eesotsas preester A. Belaviniga ja alustati annetuste kogumist. 13 tuhandest annetatud rublast kinkis lõviosa – 8 tuhat rubla – linna põline aukodanik N. Borodulin. 1897. aasta talvel osteti ehitusmaterjal ning Peterburi tsiviilinsener A. Montago koostas kiriku projekti.

1898. aasta aprillis pandi pühakojale pidulikult nurgakivi ning pühitsemise päevaks, 12. juuliks, oli ehitus lõppenud. Kiriku pühitses Riia ja Miitavi püha piiskop Agafangel (Preobraženski) kuue preestri kaasteenimisel Jumalaema Kaasani ikoonile. Kirik ehitati kohalikust paekivist ning vooderdati seest tellistega.

Ikonostaasi pühapildid kirjutasid tsinktahvlitele kantud kullatisele Peterburi Ülesõusmise Novodevitši kloostri nunnad. Altari Päästja aujärjeikoon oli tehtud värvilisest klaasist. Pühakojas seisid kahhelahjud, põrand oli kaetud mosaiikplaatidega, lage ehtisid nikerdatud skulptuurkaunistused.

1909-1916 teenis suviti Sillamäe Kaasani kirikus püha preestermärter Joann Kotšurov, kes võttis koguduse elust agaralt osa. Tema juhtimisel sisustati kogudusemaja, heakorrastati kiriku territoorium ning organiseeriti daamide komitee vene sõjameeste abistamiseks.

1941. aastal lasti pühakoda kui strateegiline objekt õhku ning kogudus lõpetas oma tegevuse.

Sillamäe kogudus taastati 29. märtsil 1990 Tallinna ja Eesti metropoliidi Aleksi määrusega ning linnavõimud eraldasid krundi kiriku rajamiseks Sõtke jõe kaldale. Koht valiti välja metropoliit Aleksi vahetul osavõtul. Tema õnnistusel pühitsesid 4. aprillil 1990 arhimandriit Germogen (Murtazov) ja kiriku esipreester Aleksander Pidvissotski väikeses puumajas ajutise kiriku Jumalaema Kaasani ikoonile.

Uue kivikiriku ehitus lõpetati 1995. aastal ning 29. juulil pühitses Tallinna ja kogu Eesti peapiiskop Kornelius selle Jumalaema Kaasani ikoonile.

 

Aadress: Joe 1, 40232 Sillamäe, Ida-Virumaa
Interneti kodulehekülg: silort.ee

 tagasi nimekirja

Pühakodade asukohakaart

Üles