Eestimaa õigeusu pühakojad

Tallinna Jumalaema Kõikide Kurbade Rõõmu Ikooni kirik

Panoraamid:

 

 

Kiriku pühitsemine: 12. oktoobril 1999 Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi Korneliuse poolt (pärast kapitaalremonti)

Üks Tallinna väiksemaid kirikuid asub Sitsi tänava kandis. See seisab tihedas majaderõngas, mis aga kirikut ei varjuta. Pigem tekib mulje teatavast eraldiolekust, mida tugevdab veelgi hallidest silikaattellistest massiivne müür.

XIX sajandi lõpul ning XX sajandi algul töötas Balti Manufaktuuris, mida võis pidada tolle aja kohta hiigelettevõtteks, hulk inimesi, kes olid leidnud elupaiga lähedalasuvates barakkides. Vabriku territooriumile püstitas direktsioon kivist surnukuuri, mis hiljem ehitati jumalakartlike inimeste eestvedamisel ümber kabeliks, seejärel aga juba kirikuks. Ikoonid, kirikuriistad ja teenistusrõivad saadi annetustena Tallinna pühakodadelt. Kiriku ikonostaas on väga väike, koosnedes vaid kahest ikoonist – rohkemat ei võimaldanud pühakoja mõõtmed.

1944. aasta veebruaris määras Tallinna ja Eesti ülempiiskop Pavel (Dmitrovski) selle pühakoja esipreestriks isa Valeri Povedski, kes oli õnnestunud välja päästa saksa ümberasustatute laagrist. Siis avati ka iseseisev kogudus.

Ehkki jumalateenistusi peetakse selles kirikus juba aastakümneid, pühitseti Jumalaema “Kõikide kurbade rõõmu” ikooni kirik piiskopi korra järgi alles suhteliselt hiljuti – 12. oktoobril 1999. Pühitsemise viis läbi Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Kornelius.
70-ndate aastate lõpul ehitati kirikule lisaks väike abihoone (söögisaali ning vaimuliku puhketoaga).

Aastatel 1998-99 tehti kirikus suur kapitaalremont: tugevdati vundamenti, paigaldati kuppel, mida varem ei olnud, renoveeriti katus. Pühakojas on nüüd valgem ning see pürib justkui üleni kõrgusesse. Tööde käigus tehtud leidude põhjal võib oletada, et kiriku põhiosa on ehitatud XIX sajandi keskpaigas.

 

Aadress: Sitsi 15A, 10313 Tallinn
Web: tallinn-vsr.mooo.com

 tagasi nimekirja

Pühakodade asukohakaart

Üles