Eestimaa õigeusu pühakojad

Valga Jumalaema Vladimiri Ikooni kirik

Panoraamid:

  

 

Ehitamise aeg: Ümberehitatud raudteeklubist 1998 – 2001

Väike altar: üha preestermärter Issidori auks

Kiriku pühitsemine: 11. augustil 2001 Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi Korneliuse poolt

1845. aastasse jääb ka Valga koguduse asutamine seal elavate õigeusklike venelaste ja lätlaste tarbeks. Esimene kirik ehitati 1848. aastal ja pühitseti püha Imetegija Nikolaose auks. See oli kellatorni ja kupliga väike puust pühakoda. Pühima Sinodi otsusega moodustati sellest kogudusest, mis jäi edaspidi puhtalt eestikeelseks, 1896. aasta jaanuaris vene-läti Issidori kogudus. Püha Issidori kiriku projekti koostas piiskopkonna arhitekt V. Lunski. Kiriku ehitamine toimus riigikassast eraldatud vahenditest ning samuti eraannetuste eest. Ehitusmaterjalina kasutati telliseid, mis kaeti sidrunikarva pressitud plaatidega. Kirik on kaunistatud viie kupli ja kellatorniga ning sellel on kaks altarit. Peaaltar püha preestermärter Issidori auks pühitseti 18. oktoobril 1898 Riia ja Miitavi piiskopi Agafangeli (Preobraženski) poolt kaheksa preestri kaasteenimisel. Kõrvalaltar pühitseti Jumalaema Kaasani ikoonile.

17. novembril 1913 põles Nikolaose kirik maha ning selle koguduseliikmed tulid üle Issidori kirikusse. 1923. aastal sai Issidori kirik EAÕK Sinodi otsusega peakiriku staatuse.

Elanud üle kahe ilmasõja aegsed rängad aastad, tabasid kogudust taas rasked katsumused 1990-ndate algul – toimus lõhenemine Konstantinoopoli ja Moskva patriarhaadi poolehoidjateks. Vene Õigeusu Kirikule ustavaks jäänud koguduseosa aeti Issidori pühakojast välja. Esialgu kogunesid koguduseliikmed ja nende esipreester kalmistule ja teenisid seal. Seejärel üüriti selleks otstarbeks korter ja lõpuks omandati Tallinna ja kogu Eesti peapiiskopi Korneliuse õnnistusel endine raudteelaste klubi ning seati seal sisse ajutine kahe altariga kirik Tartu püha preestermärter Issidori auks. 1. detsembril 1998 viis valitseja Kornelius seal läbi veepühitsusteenistuse ja piserdas kõik ruumid üle pühitsetud veega.

11. augustil 2001 pühitses metropoliit Kornelius uue pühakoja peaaltari Jumalaema Vladimiri ikoonile.

 

Aadress: Tehnika 7, 68205 Valga
Interneti kodulehekülg: www.goldenmary.ee

 tagasi nimekirja

Pühakodade asukohakaart

Üles