Eestimaa õigeusu pühakojad

Viljandi Ristija Johannese kirik

Panoraamid:

 

 

Ehitamise aeg: 1998

1846. aastal jõudis õigeusk ka Eesti ühte vanimasse linna Viljandisse. Pühima Sinodi korraldusel avati seal õigeusu kogudus ning ehitati järgmisel aastal lihtne puukirik, mis pühitseti Issanda Eelkäija ja Ristija Johannese auks. Kirik ehitati jämedatest tahumata palkidest, see oli kitsas ja asus soises paigas.

1960. aastal vana puukirik lammutati ning koguduse käsutusse anti luterliku Jaani kiriku käärkamber. Ent ajapikku muutus see ruum vanadusest täiesti kasutamiskõlbmatuks ning Jaani kirik suleti kapitaalremondiks. Tallinna ja Eesti metropoliit Aleksius (praegune Moskva ja kogu Venemaa patriarh) määras esipreestri kohusetäitjaks ülempreester Vjatšeslav Seliverstovi ning usaldas tema hooleks kogudusele uue hoone taotlemise. Linnavõimud pakkusid välja endise surnukuuri. Tallinna arhitekt Aili Liik, kes ei olnud ise õigeusklik, tegi isa Vjatšeslavi näpunäidete järgi täiesti tasuta hoone ümberehitamise projekti: kõik vaheseinad lammutati, pikendati aknaid, ehitati juurde altariapsiid ja tilluke trepp, katusele paigaldati väike kuppel. Sisse rajati ikonostaas, ikoonikapid ning suletud kirikust toodi üle kaunis sarkofaag. Hoone omandas tõeliselt kirikliku ilme. Jääb selline mulje, nagu seisaks see juba ammu selles paigas, olles linnale ehteks.

Kiriku pühitses sisse peapiiskop Kornelius 1998. aastal.

 

Aadress: Mäe 8, 71020 Viljandi

 tagasi nimekirja

Pühakodade asukohakaart

Üles