Eestimaa õigeusu pühakojad

Rakvere Jumalaema Sündimise kirik

Panoraamid:

 

 

Ehitamise aeg: 1839. aastal ehitati doktor Sikleri kahekorruseline elumaja ümber kirikuks. Pohjalik ümberehitus toimus aastatel 1897-1900

Kiriku pühitsemine: 20. augustil 1900 Riia ja Mitava ülempiiskopi Agafangeli (Preobraženski) poolt

Austatud ikoonid ja pühakute säilmed: Rakvere preestermärter Sergi (Florinski) pühad säilmed altarist vasakul paiknevas sargas, Jumalaema Sündimise pühakojaikoon, Jumalaema “Leevenda mu kurbust” ja püha Nikolause ikoonid

Esimesed viited oigeusu kiriku kohta Rakveres ulatuvad 1763.a., kui Keskholmi polgu välikiriku kohta. Sellest ajast alates on Rakvere linna ja selle ümbruskonna oigeusulisi elanikke vaimulikult hooldanud sojaväe vaimulikud neist väeosadest, mis paiknesid Rakveres, aga nende puudumisel preestrid Tallinnast voi Narvast.

Ületamaks neid raskusi, tekkis vajadus organiseerida linnas oigeusu kogudus oma kiriku ja preestriga. 1838.a. kujuneb välja initsiatiivgrupp ning kaupmeeste perekondade Trelinite, Duškinite ja Ovsjannikovide püüdluste ja hoolega moodustatakse oigeusu kogudus. 1839.a. osteti imperaatori korraldusel riigikassa rahadega doktor Sickleri kahekorruseline maja, mis ehitati spetsiaalse komitee juhendamisel kirikuks. Komiteesse kuulusid: ülempreester Feodor Tigorski (Narva linna Issandamuutmise kirikust), preester Vassili Uzhinski (kellest sai esimene Rakvere linna oigeusu kiriku esipreester) ning linna kaupmehed.

Sellest ajast algas aktiivne koguduseelu. Kogudus ei piirdunud üksnes Rakvere linna ja selle ümbruskonnaga, vaid tema piiridesse ulatus kogu maakond. Koige kaugemad koguduseliikmed käisid praegusest Johvist ning tolli- ja piirivalveteenistujad, kes elasid mere ääres linnast kuni 70 km kaugusel. Preestrid andsid usuopetuse tunde linna koolides oigeusu usutunnistusega opilastele. Aga 1872.a. avati kiriku juures koguduse kool, mis asus ühekorruselises puumajas kirikuaias. Kool töötas kuni 1919. aastani. Selles said alghariduse mitte ainult oigeusuliste lapsed, vaid ka luterlased, kusjuures viimaste hulk oli suurem. Opilastest moodustati koor, mis laulis jumalateenistustel. Rakveres töötas opetajate seminar, millel olid samuti tihedad sidemed kiriku kogudusega. Kirik on vastu votnud mitmeid korgeid külalisi, kellede seas olid: Riia ja Miitavi piiskop Donat; vürst Sergi Šahhovskoi, Eestimaa kuberner; Imperaatorlikud Korgused suurvürst Vladimir Aleksandrovitš koos abikaasa suurvürstinna Maria Pavlovnaga.

1917. aastal sattus Rakveresse sojaväe vaimulik ülempreester Sergi Florinski. Isa Sergi viiakse üle 29. polgu hospitali vaimulikuks. Hospital asus tol ajal Eestis, Rakvere linnas, linna hotelli hoones.

1918. aasta veebruaris, kui vene armee loplikult lagunes ja saksa väed liikusid takistamatult Venemaale, Eestis kehtestati okupatsiooni režiim. Hospital saadeti laiali ja isa Sergi jäi voorasse linna ilma koigest eluks vajaminevast. Olukorra muutis halvemaks veel see, et uus valitsus, kes vottis enda kontrolli alla kogu Baltimaade vaimulikkona, ei andnud isa Sergile luba riigist lahkuda.

Kui Eesti Töörahva Kommuun haaras voimu enda kätte, arreteeriti 1918. aasta 19. detsembril ülempreester Sergi Florinski koos paljude teiste Wesenbergi elanikega erinevatest ühiskonnakihtidest, kui vana režiimi esindajad.

Isa Sergi süüasja ei arutatud kohtus kaua, mistottu ei saadud kinnitust temale esitatud süüdistuses. Ainukese ja lühikest aega kestva ülekuulamise loppedes teatas Sergi Florinski: “Oma ainukeseks süüks tunnistan vaid seda, et olen vaimulik ja ainult sellele olen ma nous alla kirjutama”. 26. detsembril kuulutati välja tema surmamoistmise otsus. Hukkamine toimus Palermo metsas, kus praegu asub mälestuskivi koigile neile, kes tol ajal hukati.

Peale bolševike lahkumist maeti Sergi Florinski Rakvere linnakalmistule ümber. Tema haud asub oigeusu kabeli idapoolses servas, kuhu on maetud koik Rakvere Jumalaema Sündimise oigeusu kiriku preestrid.

17.juulil 2002.a. Vene Oigeusu Kiriku Püha Sinodi otsusega arvati preester Sergi Florinski pühakute hulka.

2.juulil 2003.a. toimus Rakvere preestermärter Sergi pühade säilmete leidmine. Käesoleval ajal säilmed asuvad Rakvere Jumalaema Sündimise kirikus altarist vasakul paiknevas sargas.

 

Aadress: Tallinna tn. 17, 44306 Rakvere

 tagasi nimekirja

Pühakodade asukohakaart

Üles