Eestimaa õigeusu pühakojad

Tallinna Jumalaema Kiirestikuulja Ikooni kirik

Panoraamid:

  

 

Pühitsetud 16. juunil 2013.a. Moskva ja kogu Venemaa pühima patriarhi Kirilluse poolt.

Athose vaga Siluani kirik (ristimiskirik).


2002.a. nõustus Tallinna suurima linnaosa, Lasnamäe, elanike palvele vastutulles ettevõtjate grupp ehitama õigeusu kirikut, mille ehitamiseks saadi õnnistus Tallinna ja kogu Eesti metropoliidilt Korneliuselt. Kiriku ehitamise ideed toetasid ka linnavõimud eesotsas linnapea Edgar Savisaarega.

Kiriku projekti koostas konkursi võitnud arhitektuuribüroo Z-Projekt OÜ koos arhitektide Oleg Žemtšugovi, Nikolai Djatko ja Jevgeni Kolomenkiniga.

2003.a. septembris pühitses oma Eesti visiidi käigus pühim patriarh Aleksius II kiriku nurgakivi.

2006.a. 22. novembril, Jumalaema „Kiirestikuulja“ ikooni mälestuspäeval alustati ehitustöödega. Kell 14.00 toimus Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi Korneliuse juhtimisel palveteenistus ehitusplatsil.

Töödejuhataja, Vladimir Issakovi sõnul tehti alates 2003.a. kuni 2011.a. juulini annetusi kirikuehituse jaoks u. 3 miljonit eurot (üksikud annetused ulatused kuni 150 000 euroni, annetuste tippaeg oli 2008-2009.a.). Ehituse lõpetamiseks saadi abi Apostel Andrease Fondilt, mis toetas kirikut ehituse lõpetamiseks veel vaja minevast summast (3 miljonit eurot) poolega (1,5 miljonit).

11. jaanuaril 2007.a. toimus kiriku ehitusel „Kiriku aluse pühitsemise ja risti asetamise“ jumalateenistuskord. Kiriku vundamenti, alumise, Athose püha Siluani nimelise ristimiskiriku altari aujärje alla asetati nelinurkne ristikujutisega kivi koos Rakvere püha preestermärter Sergiuse säilmeosakesega. Kivile on raiutud kiri: „Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel on asutatud see kirik Jumalaema ikooni „Kiirestikuulja“ mälestuseks, Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi Korneliuse piiskopiks olemise ajal, kiriku aluseks on pandud Rakvere püha preestermärter Sergiuse säilmed aastal 7515 maailma loomisest, 11. jaanuaril 2007. aastal Jumala Sõna lihasse sündimisest.“ Koos pühitsetud nurgakiviga asetati sinna ka veidi mulda Jumalaema neljast maisest valdusest: Gruusiast (Gelari kloostrist), Athoselt (Dohhiari kloostrist), Kiievist (Kiievi koopakloostrist), Divejevost (Divejevi kloostrist) ning veel kivid Athose püha mäe tipust, iidse Dohhiari skiita altariosast ning Athose püha Panteleimoni kloostrist.

27. aprillil 2008.a. teenis Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Kornelius ehitatava kiriku juures Paasapüha palveteenistuse. Paasapühaks autasustati Lasnamäe kiriku asutajaid ja ehitajaid Moskva ja kogu Venemaa patriarhi Aleksius II poolt Radoneži vaga Sergiuse ordenitega. Ordenid andis edasi metropoliit Kornelius järgmistele töötegijatele: V.Burdeinõile, A.Vaštšenkole, A.Kanajevile, V.Issakovile, A.Montšenkole.

30. septembril 2009.a. avati kiriku ees patriarh Aleksius II nimeline väljak, 8. septembril 2012.a. toimus nimetatud väljakul patriarh Aleksius II ausamba avamine.

2013.a. veebruaris pühitseti kirikukuplid ja ristid, paasapühal aga kellatorn. Kellad valati Saksamaal. 2013.a. Ülestõusmispühadel külastas kirikut üle 10 000 inimese, nende seas ka linnapea hr Edgar Savisaar.

16. juunil 2013.a. pühitses oma Eesti visiidi ajal Moskva ja koguVenemaa patriarh Kirillus Lasnamäe kiriku, mille peamiseks pühaduseks sai Jumalaema „Kiirestikuulja“ ikoon. See vana ikooni on pärit 1959.a. suletud ja lammutatud Kuremäe kloostri Tallinna abikirikust ning selle ikooni oli säilitanud metropoliit Kornelius.

2013.a. augustis paigaldati püsiv ikonostaas, mille valmistasid Peterburi meistrid.

Alumine ristimiskirik on pühendatud Athose vaga Siluani auks.

 

Aadress: Loopealse pst. 8, Tallinn
Interneti kodulehekülg: panagia.orthodox.ee

 tagasi nimekirja

Pühakodade asukohakaart

Üles